หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 (โควตาและทุนเพชรสุนันทา) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 (โควตาและทุนเพชรสุนันทา) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

CASSRU ADMIN
2019-06-17 10:44:36

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 รอบโควตาและทุนเพชรสุนันทา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา (โรงยิม) ชั้น 4  
th