หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 2

CASSRU ADMIN
2023-01-24 07:42:18

การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย กับการวาดเส้นและฝึกฝนเทคนิคการลงสีโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดหลักทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆของการวาดเส้นและการลงสีและเทคนิคที่ทำให้เกิดพื้นผิวชนิดต่างๆ ฝึกการรับรู้และแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและวัสดุในลักษณะต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้และการแสดงออกในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายในต่อไป

 
th