หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > พิพิธภัณฑสถานแห่งความเชื่อ
พิพิธภัณฑสถานแห่งความเชื่อ

CASSRU ADMIN
2023-05-30 14:24:09

พิพิธภัณฑสถานแห่งความเชื่อ

ประเภท : FAITH

     แนวความคิดมาจากสัญลักษณ์ ตรีเอกภาพ หรือ ตรีเอกานุภาพ (Trinity) โดยมีความหมายตรงตัวว่า สามองค์ และเป็นหลักความเชื่อของหลายศาสนาหรือสรรพสิ่งบนโลก แต่ในศาสนาคริสต์หมายถึง พระบิดา พระบุตร พระจิตอีกทั้งยังมีความหมายว่าความอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนในโครงการที่มีองค์ประกอบหลากหลายที่สามารถรองรับผู้คนได้หลายประเภท


ผู้จัดทำ :  นางสาวกิติยา ส่งศิริพันธ์

 
th