หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > โรงพยาบาลและศูนย์บริการสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสัตว์เลี้ยง

CASSRU ADMIN
2023-05-30 14:43:50

โรงพยาบาลและศูนย์บริการสัตว์เลี้ยง

ประเภท : Hospital

     เนื่องด้วยปัจจุบันสถานบริการสัตว์เป็นสิ่งสำคัญที่คนรักสัตว์ต้องเข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะในด้านการรักษาโรคต่างๆ โรคเฉพาะทาง การศัลยกรรมในสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการให้บริการในการผ่อนคลายให้กับสัตว์เลี้ยง จากความต้องการดังกล่าวจึงได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการให้บริการรักษาและศูนย์บริการสำหรับสัตว์เลี้ยง


ผู้จัดทำ :  นางสาวนพวรรณ คงนุ่น

 
th