หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ

CASSRU ADMIN
2019-07-15 16:30:20

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


 
th