หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > อบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากนักศึกษาสู่ผู้นำการสื่อสารในยุคดิจิทัล
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากนักศึกษาสู่ผู้นำการสื่อสารในยุคดิจิทัล

CASSRU ADMIN
2023-09-26 15:24:41

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ นายนนท์ฐวัจน์ นุกาศรัมย์ น.ส.ลลิตภัทร ศรีลิ้ม เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากนักศึกษาสู่ผู้นำการสื่อสารในยุคดิจิทัล (Influential Leadership Communication) จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

 
th