หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศึกษาดูงานรูปแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ณ สนามมวยนานาชาติรังสิต
ศึกษาดูงานรูปแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ณ สนามมวยนานาชาติรังสิต

CASSRU ADMIN
2023-09-26 15:35:52

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา, อาจารย์ ดร.สุริยันต์  จันทร์สว่าง และคณาจารย์พิเศษผู้ทรงวุฒิ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานรูปแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ณ สนามมวยนานาชาติรังสิต และพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย Museum of Contemporary Art (MOCA BANGKOK) บูรณาการด้านการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา นักศึกษาสามารถนำไปเป็นกรณีศึกษา และงานสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับต่อไป

 
th