หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม

CASSRU ADMIN
2023-09-26 15:31:50

นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัล

ผศ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 6 คน ได้แก่ นายเมธาสิทธิ์ คำสุหล้า, นายณรงค์กรณ์ ลี้รัตน์, นางสาวนวันธร เณรเอี่ยม, นายอริยะ เเสนคำ, นายอลงกต งูคำ และนางสาวประภัสสร คงอรรถการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา’66 ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากการ workshop ร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาของวิทยาลัยอยู่ทุกกลุ่ม โดยได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย หลังจากนี้นำงานที่ workshop กลับมาทำ แล้วส่งประกวดแบบของแต่ละทีม (แยกมหาวิทยาลัย) ส่งผลงานวันที่ 28 กันยายน 2566

 
th