หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Sklills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Sklills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา

CASSRU ADMIN
2023-03-27 11:27:26

22- 24 มีนาคม 2566 ????

อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Sklills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

 
th