หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิธีเลือกใช้ Soft-Furnishing สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน
วิธีเลือกใช้ Soft-Furnishing สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน

CASSRU ADMIN
2023-07-27 14:42:20

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด Workshop โดยมี บริษัท วี ซี แฟบริค จำกัด (VC FABRIC Co., Ltd) เป็นผู้ส่งต่อความรู้และแนะนำวิธีเลือกใช้ Soft-Furnishing สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน และประชาสัมพันธ์โครงการ VC Young Designer Contest 2023 ให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

 
th