หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

CASSRU ADMIN
2023-07-27 15:09:30

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 
th