หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > หลักสูตรออนไลน์ “STEAM4INNOVATOR”
หลักสูตรออนไลน์ “STEAM4INNOVATOR”

CASSRU ADMIN
2023-08-28 15:43:08

โอกาสดีๆ ที่สวนสุนันทา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอมอบโอกาสให้กับทุกท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ “STEAM4INNOVATOR” การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการในการสร้างนวัตกร โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ NIA เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM ผ่าน 4 ขั้นตอน

 
th