หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวยไทย เพื่อเตรียมการจัดทำวิทยานิพนธ์
สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวยไทย เพื่อเตรียมการจัดทำวิทยานิพนธ์

CASSRU ADMIN
2023-08-28 16:01:04

23 สิงหาคม 2566

อาจารย์นิพนธ์ กลิ่นวิชิต อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าพบคุณอำนวย เกษบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนมวยไทย และนายสนามมวยเวทีนานาชาติ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษาตามลำดับต่อไป โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ดังนี้ สถานที่พักผ่อนและฝึกกีฬามวยไทย (นายวริทธิ์นันท์ กสิฤกษ์) ศูนย์พัฒนากีฬามวยไทยหัวหิน (นางสาวจิตรลดา จุลพันธ์) ศูนย์กีฬามวยไทยครบวงจร (นางสาวพรพรรณ ชาติไธสง)

 
th