หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > กำหนดการชำระค่าอบรมภาษาอังกฤษ
กำหนดการชำระค่าอบรมภาษาอังกฤษ

CASSRU ADMIN
2024-01-12 14:50:40

แจ้งกำหนดการชำระค่าอบรมภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรม

รอบวันที่ 13,14,20,21,27 มกราคม 2567 สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าอบรมแล้วเท่านั้น!!!

 
th