หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5/2566

CASSRU ADMIN
2024-01-12 15:15:17

ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5/2566 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th

 
th