หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) การพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่องฯ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) การพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่องฯ

CASSRU ADMIN
2018-11-29 08:31:58

28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่อง  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยว คณะกรรมการกลุ่มวิจัยย่านนางเลิ้ง  ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน บริษัท SiamRise Travel และสำนักศิลปะวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมนักวิจัยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) 
th