หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

CASSRU ADMIN
2023-05-30 13:26:39

สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ประเภท : Therapy

     โอบล้อม - การอกแบบอาคารโอบล้อมพื้นที่กิจกรรมทั้งหมดไว้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่แยกออกจากภายนอกและส่งเสริมการบำบัดและรูปแบบการรักษาให้ดียิ่ขึ้น ด้วยการจัดพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนเยียวยาจิตใจและในขณะเดียวกันผู้ใช้อาคารก็สามารถมองออกมาเห็นพื้นที่สีเขียวได้จากทุกอาคารทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวได้ตลอดเวลา การออกแบบรูปแบบอาคารตามลำดับการรักษาไปทีละขั้นตอน รักษา บำบัด ฟื้นฟู
     การออกแบบ Space ที่ผู้ป่วยคุ้นเคยที่สุดก็คือบ้าน แนวคิดที่ว่า สถานบำบัดเป็นเหมือนกับบ้าน จะทำให้รูปแบบการบำบัดจะส่งผลดีขึ้นอีกด้วยการบำบัดก็จะง่ายขึ้น การหลบหนีก็จะไม่มีดังนั้น สถานบำบัดที่ดีจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะช่วยผลักดันในการบำบัด


ผู้จัดทำ : นางสาวชลัดา เขียนขาบ


 
th