หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุสวนหลวง ร.9
ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุสวนหลวง ร.9

CASSRU ADMIN
2023-05-30 13:38:01

ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุสวนหลวง ร.9

ประเภท : Therapy

     เป็นการออกแบบโดยใช้รรรมชาติเป็นศูนย์กลาง การเชื่อมโยงกิจกรรมนันทนาการ การเข้าสังคม และการมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้คุณภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุโดยใช้พลังงานรรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจาก แสง ลม น้ำ หรือต้นไม้ ที่รายล้อมอาคาร มาเป็นปัจจัยหลักในการออกแบบ และวางตัวอาคาร เพื่อให้อาคารเป็นส่วนหนึ่งของสวนได้อย่างกลมกลืน
     การออกแบบโดยใช้เส้นทางน้ำขอโครงการมาออกแบบเป็นลายคลื่นน้ำมาล้อมตัวอาคาร โดยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมแบบไม้เทียม โดยวางเป็นรูปแบบแนวตั้งเพื่อให้เห็นฟาซาดของตัวอาคาร เป็นลายของคลื่นน้ำได้อย่างชัดเจน


ผู้จัดทำ :  นางสาวภาวิณี พรมกิตติยานนท์

 
th