หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายจิตใจเด็กและสตรีที่ถูกทำร้ายรุนแรง
ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายจิตใจเด็กและสตรีที่ถูกทำร้ายรุนแรง

CASSRU ADMIN
2023-05-30 13:52:39

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายจิตใจเด็กและสตรีที่ถูกทำร้ายรุนแรง

ประเภท : Therapy


     กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกรอบด้านเช่นเศรษฐกิจขนส่งหรือการศึกษากรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัย เฉลี่ยมากขึ้นต่อปี การพัฒนาที่ละเลยผู้คนจนกระทั่งสูญเสียคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ การแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่ออยู่รอดดำรชีวิตภายใต้สังคมที่ทำเกิดความเหลื่อมล้ำ จนสู่เกิดภัยความรุนแรงทางสังคมปัจจุบันผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมากขึ้นเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัวขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศ
     การใช้สถาปัตยกรรมบำบัดสุขภาพ โดยจะมี 4 ปัจจัย คือ ความสมดุล,การให้อิสระ,การเชื่อมต่อ,การปกป้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รูปแบบอาคารจะนำความเป็นเรขาคณิต คือตารางไม้แบบแยกส่วนซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับพื้นที่ในเมือง และเพื่อให้รรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยใช้หลักการ Passive Design คือการเตรียมการตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายและวัสดุรรรมชาติผสมผสานอาคารเข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบ ทำให้เกิดการสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่างพื้นที่ในร่มและกลางแจ้งและระหว่างพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ทางสังคม


ผู้จัดทำ :  นางสาวสุนันธิญา มงคลคูณ

 
th