หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์อายตนะบำบัด
ศูนย์อายตนะบำบัด

CASSRU ADMIN
2023-05-30 13:59:07

ศูนย์อายตนะบำบัด

ประเภท : Therapy

     แนวความคิดหลักคือการใช้สถาปัตยกรรมรวมเข้ากับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 (อายตนะ)เป็นตัวเชื่อมโยงร่างกายแลจิตใจทำให้เกิดรู้สึกสบายและผ่อนคลาย เมื่อเข้ามาใช้โครงการ มีแนวความคิดในการจัดวางผังอาคารโดยใช้หลักการเชื่อมต่อของอายตนะทั้ง 6


ผู้จัดทำ :  นางสาวสุทธิวรรณ นาสมใจ

 
th