หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ท่าอากาศยานนานาชาติล้านนา
ท่าอากาศยานนานาชาติล้านนา

CASSRU ADMIN
2023-05-30 14:16:32

ท่าอากาศยานนานาชาติล้านนา

ประเภท : Airport

     ท่าอากาศยาน เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางอากาศและภาคพื้นดินทำหน้าที่เสมือนประตูเชื่อมระหว่างประเทศ และสังคม ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนรรรมเศรษฐกิจ สังคม และเทคนโลยีในการออกแบบท่าอากาศยานนานาชาติล้านนาจึงนำบริบทโดยรอบของพื้นที่มาใช้เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบสนามบินให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามบริบทของรรรมชาติที่อยู่โดยรอบ การนำสิ่งของ อาคารบ้านเรือนทางภาคเหนือมาดอดลวยลายเพื่อให้ออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นไอของภาคเหนือ และยังออกแบบพื้นที่ทางเชื่อมของอาคารให้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้านมากยั่งขึ้นรวมถึงได้จัดพื้นที่กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของตัวจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับพังก์ชั่นการใช้านของผู้ใช้พื้นที่แต่ละประเภทเพื่อให้ทุกคนมีตัวเลือกในการใช้เวลาว่างได้มีความสุขที่สุด


ผู้จัดทำ :  นางสาวทาริกา ฝั้นแบน

 
th