หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > นำเสนอบทความ/งานวิจัย
นำเสนอบทความ/งานวิจัย

CASSRU ADMIN
2023-03-31 14:20:39

     อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอบทความ/งานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Conference: International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

 
th