หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

CASSRU ADMIN
2023-03-31 15:11:00

วันนศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. 

     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 
th