หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ
ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ

CASSRU ADMIN
2022-05-31 07:53:00

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบวิทยลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

 
th