หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (กลุ่มที่ 3)
การตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (กลุ่มที่ 3)

CASSRU ADMIN
2022-08-01 09:31:34

1 สิงหาคม 2565  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 /2565 (กลุ่มที่ 3) โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ อาจารย์ ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.(พิเศษ)ก่อเกียรติ นิมมล, อ.ภาวิณ สุทธินนท์, ผศ.อารยา ศานติสรร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

 
th