หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย

CASSRU ADMIN
2017-12-27 13:18:09
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหัวข้อ "The Study of Using Open Space Between Buildings for Commercial Activity" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Multidisciplinary Research Conference 2017 ณ University of Iceland เมืองเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2560
 
th