หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ

CASSRU ADMIN
2018-01-15 16:42:19
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับประกาศเกียรติคุณตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” จากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
 
th