หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนา "พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนา "พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”

CASSRU ADMIN
2018-10-12 21:07:24

2 กรกฎาคม 2561  อาจารย์ภัทฐิตา  พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) เข้าร่วมงานฟังสัมมนา “CEO FORUM : Electricity R&I Challenge in the 21st  Centuryพลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน” ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)   
th