หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศฯ
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศฯ

CASSRU ADMIN
2018-06-21 07:38:22

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Workshop and Conference of  Bamboo Design 2018, in Kitakyushu, Japan ระหว่างวันที่ 10-18 มิถุนายน  2561 ณ University of Kitakyushu, มหาวิทยาลัยคิตะคิวชู เมืองคิตะคิวชู  ประเทศญี่ปุ่น และร่วมทำกิจกรรม workshop อีกด้วย

 
th