หน้าหลัก > ประกาศ

ห้องสมุด ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม #แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary
ห้องสมุด ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม #แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ...
2023-01-24 15:19:43
อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์
ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00–16.00 ...
2023-01-20 11:26:19
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญกา ...
2023-01-20 11:15:04
อบรมการใช้ Canva เบื้องต้น รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
การใช้ Canva เบื้องต้น รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  ...
2023-01-17 08:51:02
ประกาศปัจจุบัน
th