หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 รอบที่ 2 (Quota)
รอบที่ 2 (Quota) #ความสามารถทางวิชาการและพิเศษ #โครงการทุนเพชรสวนสุนันทา เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว วันนี ...
2023-01-15 19:58:34
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-12-09 14:02:18
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ภาษาไทย       :  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในภาษ ...
2020-12-21 19:33:53
ประกาศ การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบโควตา)
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบรายชื่อที่ http://admission.ssru.ac.th/ # สอบ ...
2020-03-28 14:15:53
ประกาศย้อนหลัง
th