หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021
สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021 ให้กับผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิ ...
2021-08-12 12:25:18
"เราดูแลนักศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน"
เรียนออนไลน์ก็สนุกได้ !!! ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 เราให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนออนไลน์ ...
2021-08-08 23:32:55
วิทยาลัยฯ มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดี ...
2021-08-08 23:32:55
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Soft Skills สำหรับ Coaching"
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์สวลักษณ์  เชื้อสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ...
2022-01-17 12:01:57
การประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข ...
2022-01-17 11:48:16
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแ ...
2022-01-17 11:43:23
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศษสตร์ เข้าร่วมปร ...
2022-01-17 11:31:16
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ช่วงเช้าของวันนี้ ( 12 มกราคม 2565) อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศา ...
2022-01-17 11:27:51
สวนสุนันทา เดินหน้าพลิกโฉมหาวิทยาลัย (Reinventing University )
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ประชุม สวนสุนันทา เดินหน ...
2022-01-16 19:56:48
ข่าวย้อนหลัง
th