หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Zรอบที่ 2 (Quota)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประ ...
2024-04-05 14:21:34
ร่วมกิจกรรม workshop Shoot/share/care/master modern
31 มีนาคม 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ ...
2024-04-05 14:17:53
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 9/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 9/2566 สำห ...
2024-04-05 13:50:54
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยมี ...
2024-04-05 13:35:21
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาทุกชั้นปีที่จะกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ ...
2024-04-05 13:30:13
ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วม โครงการ Shoot/share/care/master modern #workshop
ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Shoot/share/care/master modern #workshopวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ...
2024-04-05 12:03:50
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยศาสตร ...
2024-04-05 12:00:29
การยกเลิกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ประกาศ!!!แจ้งเตือนการยกเลิกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ...
2024-03-29 10:17:30
โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 67 "โครงการปากคลองลาวน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ว ...
2024-03-29 09:59:28
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(SSRU Educational Philosophy)“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-03-29 09:40:35
ข่าวย้อนหลัง
th