หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศ
#สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศนายศิวพงศ์ ถาวร (คนซ้ายมือเสื้อสีน้ำเงิน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ...
2023-01-15 10:17:18
นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2022-11-06 17:16:02
สถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ
#สถาปัตย์สวนสุนันทา  #คว้ารางวัลชนะเลิศ  การประกวดแบบสถาปัตยกรรม #งานสถาปนิกบูรพา65 #นาเกล ...
2022-08-27 22:34:29
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Studen ...
2022-09-16 13:23:27
ประกาศสำหรับบัณฑิตที่รับชุดครุยวิทยฐานะและชุดขอเฝ้า (สั่งตัด) ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566
ประกาศสำหรับบัณฑิตที่รับชุดครุยวิทยฐานะและชุดขอเฝ้า (สั่งตัด) ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566- กรณีชุดมีปัญ ...
2023-03-20 11:03:50
ศิลปะที่คุณสร้างได้
     ครั้งแรกในเมืองไทยเกิดขึ้นแล้วที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับการใกล้ชิดศิลปินที่มีชื่อ ...
2023-03-20 10:57:37
อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการ อว.
     วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริห ...
2023-03-20 10:12:31
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 4 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2565
15 มีนาคม 2566     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายน ...
2023-03-17 11:22:11
‘สีสันแห่งกรุงเทพฯ’
     ใครที่ชอบงานศิลปะแนว Street Art และ Graffiti ต้องมางานนี้ ครั้งแรกในเมืองไทย ที่ ...
2023-03-15 13:49:49
คลาสสีน้ำ สถาปัตย์และสถาปัตย์ภายใน
     คลาสสุดท้ายปี 1 สถาปัตย์และสถาปัตย์ภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันท ...
2023-03-15 13:43:40
ข่าวย้อนหลัง
th