หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจักรกฤษ พวงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ..
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายจักรกฤษ พวงจันทร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ไ ...
2020-03-05 12:03:47
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแบบสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายสรุภัค สิทธิโชค และนายอิทธิกร อุปพงษ์ นักศึกษาชั้นปี ...
2020-03-05 09:31:13
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ..นายณัฐชานนท์ พรหมขุนทอง และนางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมวัฒน์ ...
2020-03-05 09:30:51
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
ผู้ออกแบบ : นายจักรกฤษ พวงจันทร์ / นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ...
2020-05-15 21:29:52
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 4 Admission 2 ระหว่างวั ...
2020-05-15 14:42:38
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิ ...
2020-05-15 14:36:08
ข่าวย้อนหลัง
th