หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2022-11-06 17:16:02
สถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ
#สถาปัตย์สวนสุนันทา  #คว้ารางวัลชนะเลิศ  การประกวดแบบสถาปัตยกรรม #งานสถาปนิกบูรพา65 #นาเกล ...
2022-08-27 22:34:29
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Studen ...
2022-09-16 13:23:27
การประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบปร ...
2022-11-15 23:05:27
แนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหา ...
2022-11-15 22:50:10
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565
อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ...
2022-11-15 22:44:59
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 11/2565
10 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศุภกิจ มูลประมุข ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณาจาร ...
2022-11-15 22:41:00
สถาปัตย์สวนสุนันทาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง2565
#สถาปัตย์สวนสุนันทาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง2565อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ ...
2022-11-15 20:49:06
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 162 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด ...
2022-11-15 20:41:09
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
11 พฤศจิกายน 256  บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดย รองศาสตราจารย ...
2022-11-15 20:37:50
ข่าวย้อนหลัง
th