หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท
ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท

CASSRU ADMIN
2023-06-06 15:21:46

ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท

ประเภท : Culture

          อำเภอชนบท มีการทอผ้ามายาวนาน มีหลักฐานสำคัญคือผ้าไหมมัดหมี่หน้านางหรือผ้าปูมอายุกว่า 220ปี ที่เจ้าเมืองชนบทคนแรกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 ซึ่งชาวอำเภอชนบทได้นำมาเป็นต้นแบบในการทอผ้า ผ้าที่ทอด้วยมือที่มีชื่อเสียงที่สุดของอำเภอชนบท ได้แก่ “ผ้าไหมมัดหมี่” มีจุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากที่อื่น
          เอกลักษณ์การทอผ้าอีกแบบหนึ่งของชาวชนบท คือ ผ้าปูมหรือผ้าหน้านาง ซึ่งความสำคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท จึงเกิดเป็นโครงการ“ศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น” ที่มุ่งเน้นส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และทันสมัยถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบผ่านการจัดแสดงงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ผู้จัดทำ :  นางสาวสตรีวิทย์ กมลคราม

 
th