หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โคเวิร์คกิ้งสเปซ สตาร์ทอัพ เชียงใหม่
โคเวิร์คกิ้งสเปซ สตาร์ทอัพ เชียงใหม่

CASSRU ADMIN
2023-05-30 14:28:28

โคเวิร์คกิ้งสเปซ สตาร์ทอัพ เชียงใหม่

ประเภท : Commercial

     จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีช่วงอากาศที่เย็น จึงนำอากาศมาช่วยในการประหยัดพลังงานแอร์ ออกแบบให้มีโซนที่เปิดรับลม ในช่วงที่อากาศดี และเชียงใหม่ เป็นเมืองที่เหล่าสตาร์ทอัพ ทั่วโลกต้องการมาใช้ชีวิตที่นี่ จึงออกแUบ office co-working space ให้มีพื้นที่เพียงพอกับเหล่า สตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น และใช้คำว่า co work space ให้เป็นจุดเชื่อมโยงฟังก็ชั้นต่างๆของโครงการ และเชื่อมโยงผู้คนที่มาใช้งานโครงการ และ ในการออกแบบ facade ได้ เส้นสายมาจากรูปแบบหลังคาวัดล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ นำความเก่าแก่ มานำเสอในรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยยั่งขึ้น
     จึงเป็นแนวคิดที่ว่า การทำงาน หรือเริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพมหานคร อีกต่อไปเพราะในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนที่มากแล้ว แต่ความต้องการไม่ได้มีแค่ภายในกรุงเทพมหานคร จะยังมีตามหัวเมืองที่จะเกิดขึ้นอีก เราจึงพิจารณาหัวเมืองที่มีความสำคัญและผู้คนต่างให้ความสนใจอันดับรองจากกรุงเทพมหานครก็คือจังหวัดเชียงใหม่


ผู้จัดทำ :  นายถิรวิทย์ เที่ยงทัศน์

 
th